Van de Uitvaartvereniging

Wist u dat wij in Noordwijk van alle verenigingen de meeste leden hebben? We laten niet vaak van ons horen, maar zijn er vooral op momenten dat dat heel belangrijk is: op het moment dat er een dierbare overlijdt. Aan het begin van de vorige eeuw zorgden familie, buren en vrienden voor een waardige verzorging van de overledene. Het nabuurschap was vanzelfsprekend bij het overlijden van een familielid of goede bekende. Niet iedereen echter had de essentiële middelen om op respectvolle wijze de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden. Daarom werd in verenigingsverband maandelijks een klein bedrag gespaard waardoor de leden van zo’n vereniging, ongeacht afkomst of inkomsten, op waardige wijze begraven konden worden. Deze solidariteitsgedachte vormt nog steeds de basis voor onze uitvaartvereniging. De nabestaanden krijgen persoonlijke begeleiding vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart. Onze uitvaartverzorger is thuis in Noordwijk en Lucaswolde en vertrouwd met onze plaatselijke gebruiken. Uw persoonlijke wensen staan centraal en u ontvangt ledenkorting op de uitvaartkosten. De vereniging mag geen winst maken; de kosten zijn dus zo laag mogelijk. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft u inspraak en zo invloed op de vereniging. Eddie van Marum heeft tijdelijk de taak als uitvaartleider van Dineke Lagerwaard overgenomen. Dineke is lid van het bestuur en in geval van overlijden kan er met haar contact worden opgenomen. Daarnaast bestaat het bestuur uit Harjanne de Boer (voorzitter), Appie Terpstra (lid), Ingrid Venema (secretaris) en Maike Bouma (penningmeester).

Tel.nr. Eddie van Marum in geval van overlijden:06-23396849 B.G.G. Dineke Lagerwaard 06-23513769

Tel.nr. Maike Bouma bij vragen over de vereniging of over lidmaatschap: 0594-658064

Samen eten met de buurt

In mei ’15 is in Noordwijk het project: Samen eten met de buurt van start gegaan. Elke eerste vrijdag van de maand is er in het dorpshuis de Weme een samen eten met de buurt, hier komen “ouderen” ( 65+ ) voornamelijk uit het dorp bij elkaar om gezamenlijk te eten.

Dit project een initiatief van de gemeente, Spinn (’t Marheem), Plaatselijk belang en 12 vrijwillige gastvrouwen.

De maaltijden zijn zeer gevarieerd en worden verzorgd door het verzorgingshuis “De Hoorn” uit Marum.

De warme maaltijd, met soep vooraf en toetje toe, wordt uitgeserveerd door de gastvrouwen die van te voren de tafel gezellig hebben aangekleed.

Inmiddels zijn er zo’n dertien gasten per keer die komen eten!

Als men zelf geen vervoer heeft, geen probleem, men kan worden opgehaald!

Volgens de enthousiaste aanwezigen was het iedere keer weer erg gezellig, het eten erg lekker en zou men het leuk vinden om de ervaringen met nog meer dorpsgenoten te delen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd….

Klinkt dit aantrekkelijk….?

En wilt u ook een keer mee eten, dan bent u van harte welkom.

Samen eten “ kan elke 1ste vrijdag van de maand om 12.00 uur voor € 7,50 per maaltijd (exclusief consumpties)

U kunt zich opgeven door op de dinsdag ervoor te bellen of mailen naar één van de gastvrouwen :

*Corine Klop tel. 659536 / 0640410053 c-tijssen@hotmail.com

*Arrie Veldman tel. 659610 / 0642766814 arrieveldman@ziggo.nl