Van de Uitvaartvereniging

Wist u dat wij in Noordwijk van alle verenigingen de meeste leden hebben? We laten niet vaak van ons horen, maar zijn er vooral op momenten dat dat heel belangrijk is: op het moment dat er een dierbare overlijdt. Aan het begin van de vorige eeuw zorgden familie, buren en vrienden voor een waardige verzorging van de overledene. Het nabuurschap was vanzelfsprekend bij het overlijden van een familielid of goede bekende. Niet iedereen echter had de essentiële middelen om op respectvolle wijze de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden. Daarom werd in verenigingsverband maandelijks een klein bedrag gespaard waardoor de leden van zo’n vereniging, ongeacht afkomst of inkomsten, op waardige wijze begraven konden worden. Deze solidariteitsgedachte vormt nog steeds de basis voor onze uitvaartvereniging. De nabestaanden krijgen persoonlijke begeleiding vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart. Onze uitvaartverzorger is thuis in Noordwijk en Lucaswolde en vertrouwd met onze plaatselijke gebruiken. Uw persoonlijke wensen staan centraal en u ontvangt ledenkorting op de uitvaartkosten. De vereniging mag geen winst maken; de kosten zijn dus zo laag mogelijk. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft u inspraak en zo invloed op de vereniging. Eddie van Marum heeft tijdelijk de taak als uitvaartleider van Dineke Lagerwaard overgenomen. Dineke is lid van het bestuur en in geval van overlijden kan er met haar contact worden opgenomen. Daarnaast bestaat het bestuur uit Harjanne de Boer (voorzitter), Appie Terpstra (lid), Ingrid Venema (secretaris) en Maike Bouma (penningmeester).

Tel.nr. Eddie van Marum in geval van overlijden:06-23396849 B.G.G. Dineke Lagerwaard 06-23513769

Tel.nr. Maike Bouma bij vragen over de vereniging of over lidmaatschap: 0594-658064

Scroll naar boven