Update Tiny Houses

Beste inwoners van Noordwijk,

Op 5 juni j.l. was er een bijeenkomst in De Weme om te inventariseren hoe u tegenover de plannen van de gemeente stond om in Noordwijk 6 Tiny Houses te realiseren.

Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals de presentatie getoond, die de gemeente op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang had laten zien.

Na deze presentatie konden de aanwezigen voor of tegen het plan stemmen. Uit telling van de stemmen kon worden geconcludeerd dat er geen draagvlak is voor het plan. Dit is inmiddels terug gekoppeld naar de gemeente.

Wel gaven de aanwezigen aan dat er interesse is voor de 2 bouwkavels. Men zou hier dan graag duurzame starterswoningen gerealiseerd zien. Plaatselijk Belang kijkt of we hiervoor een alternatief plan aan de gemeente voor kunnen leggen.

Hopend u hiermee eerst voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Trienke Bekkema

Secretariaat Plaatselijk Belang Noordwijk/Lucaswolde

Scroll naar boven