Jaarverslag 2016

Jaarverslag Plaatselijk Belang Noordwijk/Lucaswolde 2016

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Wil Klop (voorzitter)

Trienke Bekkema (secretaris)

Ingrid Veenema (algemeen lid)

Arjan Veenstra (algemeen lid)

Wally Blaauwijkel (algemeen lid)

Anne Scholte (algemeen lid)

NB. Albert Smid beheert de kas, maar heeft verder geen zitting in het bestuur.

Het bestuur is het afgelopen jaar 12 keer bijeen geweest. Daarnaast hebben we een aantal keren met de gemeente om tafel gezeten over het te realiseren speelveld, de riolering en het achterstallig onderhoud van de school.

Tevens is er overleg geweest met de plantmanager van Friesland Campina en de omgevingsdienst van de Provincie over de uitbreidingsplannen van Friesland Campina.

Het bestuur heeft gesproken met Wobbe Reindersma van het Plattelandshuis over de financiering/sponsoring van het speelveld, er is iemand van Arcadis geweest om een ontwerp en begroting te maken voor het speelveld. We hebben onze plannen gepresenteerd aan Kern met Pit.

We zijn naar meerdere bijeenkomsten geweest (o.a. een koffie-ochtend op het gemeentehuis en een training voor dorpsbelangen in het Westerkwartier) en meegedaan aan de zonnebloempittenactie van de gemeente.

Het bestuur heeft zich verder onder andere bezig gehouden met het organiseren van een voorlichtingsavond over glasvezel.

Er is een start gemaakt met het samenstellen van een informatiepakket voor nieuwe inwoners.

Ook hebben we kennisgemaakt met de wijkagent, Stef van Zuiden.

En we hebben de vrijwilligers van De Weme aangemeld voor de Jacques Drenth prijs. Helaas zijn ze niet genomineerd.

Tot slot is er een overleg geweest met het bestuur van De Weme en de activiteitencommissie.

Scroll naar boven