Nabespreking Puzzelrit 2020

Allereerst een woord van dank voor de mensen die deze rit, en welkome activiteit, van dorpshuis De Weme mogelijk hebben gemaakt. Allereerst Jitske van Slooten en José Smid die vandaag het Dorpshuis draaiende hielden en de catering hebben verzorgd. Albert Smid die de gehele invasie op de parkeerplaats in goede banen heeft geleid en Peter en Jochem Koop die op uitstekende wijze het tussenpunt bemanden. Ook dank aan fa. De Enk voor het beschikbaar stellen van de ruimte op de route.

Wat betreft de route. Het venijn zat in de start. Dorpshuis l.a. De eerste foto was snel gevonden. Het vernielde hekwerk van de fam. Koop. Vanaf de start 6000m. Na 6000m. 1e r.a. was voor velen gelijk het Waterloo. Ook mijn eega was verbolgen dus dat moet ik weer zien goed te maken. Heeft u nog tips?

Waar het mis ging was dat ik met het uitzetten met 6000m. tot voorbij de rotonde ben gekomen. Nu zijn tellers niet altijd even betrouwbaar en ook andere velgen hebben invloed op de nauwkeurigheid hiervan. Gevolg was dat er veel deelnemers op de rotonde zijn afgeslagen, de route keurig volgden, 2x ‘Drachten’ en zelfs een bordje ‘gratis’ zijn tegengekomen en nog 2 bushokjes. Het leek dus allemaal te kloppen alleen in Harkema liep het dan vast. Hoe is het mogelijk dat alles zover leek te kloppen! Sommige deelnemers gaven toe de 6000m. niet goed te hebben bijgehouden anderen bleken geen 100m. op hun teller te kunnen zien. Al met al was het niet mijn bedoeling u hiermee het bos in te sturen. Via een navigatie had u de eerste straatnaam kunnen invoeren en dan was u in Rottevalle uitgekomen. Ook de aanwijzing in de vraag Herberg, die van Smallingerland, en welke gemeente deed menig belletje rinkelen. De bedoeling echter was dat u nabij Houtigehage via Skoallewyk, 2e en 3e foto, op de N369 uit zou komen en dan via het centrum van Rottevalle ri. Eastermar was gereden. Daar ging u dan een uitstapje maken met een vraag over de opvang welke u tegen zou komen. Deze bevond zich echter aan de linkerhand en volgens de regels gaf u alleen antwoord op datgene wat zich aan de rechterhand bevond. Ditzelfde nekte ook menigeen in het centrum van Eastermar. Het veelgenoemde eetcafé bevond zich links op het moment dat u rechts Herbergh De Parel passeerde. Waar alleen ‘de Parel’ werd genoemd kan ik slechts deels punten toekennen wegens onvolledigheid. Het routegedeelte daarna leverde niet veel problemen op behalve veel verkeersdrukte. Via De Tike reed u naar Opeinde en achterlangs richting het industriegebied van Drachten. Waar hier het aantal meters problemen opleverde werd dit opgelost door gegeven straatnamen te volgen en u kwam op het tussenpunt. Versnapering, puzzel en het legen van uw blaas viel u hier ten deel. Wat betreft de puzzel, dit was een zogeheten ‘Filippine’. De antwoorden op vragen kon u invullen en dan kwam er een woord uit. De vragen waren simpel en antwoorden waren goeddeels afkomstig uit het voorwoord en de startfoto die u voor vertrek op u in kon laten werken. Vaste deelnemers weten dit en lieten de hersenen goed kraken. De oplossing was ‘Lichtpunt’. In het voorwoord werd al aangegeven dat we hiernaar op zoek gingen…

Na het tussenpunt kwam u al snel langs de haven waar een antwoord over bereikbaarheid van de havenmeester op een bord nabij de brandweerkazerne stond. Het tweede deel voerde u verder door Drachten, Boornbergum en Beetsterzwaag om Ureterp heen richting de Trimunt alwaar het ‘einde rit’ was wanneer u op de Postweg zat. De vraag over de 12e bushalte moest u niet beantwoorden. In totaal zijn we binnen de bebouwde kom in totaal iets van 5 of 6 haltes tegengekomen. De waarheid is dat ik eerst de 1e en later de 2e haltenaam had willen weten. Door de 1 niet weg te halen werd het echter 12e. Bij de vraag over welke route langs de kerk ging heb ik het volledige antwoord goedgekeurd. Veel deels goede antwoorden hier. In het bos van Beetsterzwaag vond u een prullenbak die u op de foto kon herkennen. Het woord foto stond echter bij het verkeerde trajectdeel maar ik strijk met de hand over het hart. U had het soms al zo zwaar tenslotte. Ik noemde al dat het op Postweg ‘einde rit’ was. De te beantwoorden vragen moesten zich tussen ‘Start’ en ‘einde rit’ bevinden en de vraag over welk museum u na de Postweg passeerde diende u dus niet te beantwoorden.

Ondanks de moeizame start gelukkig vrijwel alleen lovende woorden. Dank u! Met een record van 27 auto’s, 78 deelnemers en een geweldig zonnige dag op naar de volgende editie!

Antwoorden en uitslagen volgen zo spoedig mogelijk dus kijk morgen weer!

Scroll naar boven