Terugblik: Vrijwilligersavond, 24 november

Jaarlijks organiseert het bestuur een vrijwilligersavond als dank voor de inzet die deze vrijwilligers tonen om het dorpshuis draaiende te houden. Ongeveer 40 vrijwilligers waren aanwezig deze avond. Om half zes was de inloop. Freddy van Dekken had een stamppotbuffet gemaakt wat heerlijk smaakte. Twee vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. Robert Meester en Itje v.d. Hoek hadden namelijk het diploma Sociale Hygiëne gehaald. Een verplicht document wat voor dorpshuizen met een horecavergunning noodzakelijk is. Na het eten en onder het genot van een drankje werd een soort van improvisatieavond georganiseerd waarbij prijzen met een knipoog gewonnen konden worden. Tussendoor speelden we Bingo onder de bezielend leiding van Bert en Martijn Smid. Albert zorgde voor muziekfragmenten waar vragen over werden gesteld. Na elke ronde kon de winnaar kiezen uit een prijs waarvan vooraf niet bekend was wat het precies was. Zo kon men een “weekend uitje” winnen. Symbolisch voor een zak uien. Een Hightea zat ook in het prijzenpakket; twee pakjes thee die boven op de bar stonden. Zo rond half elf was het spelprogramma ten einde en kon nog even lekker nagezeten worden. De laatste vrijwilligers vertrokken rond 01.00 uur. Een zeer geslaagde avond waar met veel plezier op werd teruggekeken.

Scroll naar boven