Reglement

Reglement Viswedstrijden AC de Weme

1: Iedere deelnemer doet mee op eigen risico.

2: Voor alle gevangen vis (behoudens punt 3) telt de minimale maat 15cm.

(Geldt niet voor jeugdwedstrijden, dan telt alle gevangen vis)

3: Snoek, snoekbaars, karper en paling tellen NIET mee.

4: Elke vis geeft recht op 1 punt en elke 50 gram vis geeft ook recht op 1 punt.

5: De onderlinge afstand van hengel tot hengel bedraagt minimaal 10 mtr.
Indien de andere partij hier geen bezwaar van maakt,
mag van deze regel afgeweken worden.

6: Er wordt gevist met 1 hengel en 1 haak.

7: Het gebruik van een leefnet is verplicht.

8: De inleg n.t.b.

9: Zodra de eindtijd bereikt is, stopt u met vissen en wordt uw vangst gewogen.

10: In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Het mee vissen met deze wedstrijden is voor eigen risico.

De organisatie stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enig letsel of schade dat opgelopen wordt tijdens de deelname aan deze wedstrijden.

Een ieder dient voor zijn eigen veiligheid zorg te dragen.

Scroll naar boven