Categoriearchief: Nieuws

Versoepeling – Dorpshuis deels heropend

Gezien de versoepelingen die de regering heeft afgekondigd mogen we in het dorpshuis ook weer een drankje verkopen. Tijdens de  openingstijden op zaterdag, van 17:00 tot 19:30 uur, is het mogelijk om op het terras (de picknickbank) een hapje en een drankje te nuttigen. Houd je hierbij wel aan de basisregel van anderhalve meter afstand indien je niet tot één huishouden behoort.

Verslag van de activiteiten in de afgelopen periode

Autopuzzeltocht 08-11-20

Op 8 november organiseerde de activiteitencommissie een autopuzzeltocht. In de coronatijd een leuk uitje. Dat bleek ook want maar liefst 27 auto’s met circa 70 deelnemers kwamen naar het dorpshuis. De tocht was uitgezet door Jaap de With en leidde de deelnemers door bijzondere delen van Groningen en Friesland. Onderweg was een pitstop ingelast alwaar een consumptie werd aangeboden. Winnaar werd de familie Turksema.

Sint Maarten 11-11-20

Tijdens de sint-maartensviering was het dorpshuis geopend. Maar liefst 19 kinderen bezochten het dorpshuis waar ze hun eigen gemaakte lampion toonden en een lied zongen. Ze ontvingen allemaal een tas met snoep en een speeltje.

Sinterklaas 28-11-20

Op zaterdag 28 november bezochten Sinterklaas en twee Pieten Noordwijk. Alle kinderen waren uitgenodigd. Helaas geen gezamenlijke viering maar om beurten op bezoek bij Sint. Er hadden zich 23 kinderen opgegeven. Sint en zijn Pieten namen alle tijd voor de kinderen en ouders/verzorgers. De kinderen ontvingen een cadeau en een chocoladesint. De meeste kinderen vonden het best wel spannend maar de meesten zongen uit volle borst, eventueel met hulp, een lied voor Sinterklaas. Hopelijk dat we volgend jaar weer een “normaal” feest kunnen organiseren.

Sluiting dorpshuis

In navolging van de landelijke lock-down is ook het dorpshuis met ingang van 15 december 2020 gesloten tot nader order.

Afhalen op zaterdag blijft mogelijk. De bar is gesloten. Bestellen kan telefonisch. Telefoonnummer: 0594-659828. Kom a.u.b. op de tijd die het dienstdoende barpersoneel aangeeft.

De zendmarathon van NEP FM gaat zoals het nu lijkt door, jammer genoeg zonder publiek.

Tweede Kerstdag is het dorpshuis ook gesloten.

Bedankt voor de medewerking.

 

 

Uitslag van de Puzzelrit 2020!

Plaats Naam F V P Tot
1 Fenny, Willem & Esther Turksema 5 12 0 17
2 Ylva 0 20 0 20
3 Fam. Veenstra 10 10 0 20
4 Team Wulpkapel 0 22 0 22
5 Shirly Knaapen 5 17 0 22
6 De Gezusters 5 17 0 22
7 Antoinette en Gerlinda Notenbomer 15 10 2 27
8 De Debbies 10 14 5 29
9 Fam. Potjewijd 10 20 0 30
10 Peter en Anouk 10 24 5 39
11 Henk Huisma 10 24 10 44
12 Albert en Marilyn Smid 10 19 15 44
13 Team Carlo 30 10 10 50
14 Wally en Yvette 25 15 20 60
15 Van Calcar 0 10 50 60
16 Bert en Margriet v.d. Molen 15 22 30 67
17 Itje, Ronnie en de rest v.d. Hoek 0 30 40 70
18 Gerrit en Tobias 30 25 15 70
19 Dalmolen jr. 25 27 20 72
20 Anne Auke en Jeanette 20 25 30 75
21 Bosklopper 15 15 50 80
22 Femke en Elina Notenbomer 40 37 5 82
23 Freddy en Bennita van Dekken 25 25 35 85
24 Dalmolen sr. 45 32 40 117

Nabespreking Puzzelrit 2020

Allereerst een woord van dank voor de mensen die deze rit, en welkome activiteit, van dorpshuis De Weme mogelijk hebben gemaakt. Allereerst Jitske van Slooten en José Smid die vandaag het Dorpshuis draaiende hielden en de catering hebben verzorgd. Albert Smid die de gehele invasie op de parkeerplaats in goede banen heeft geleid en Peter en Jochem Koop die op uitstekende wijze het tussenpunt bemanden. Ook dank aan fa. De Enk voor het beschikbaar stellen van de ruimte op de route.

Wat betreft de route. Het venijn zat in de start. Dorpshuis l.a. De eerste foto was snel gevonden. Het vernielde hekwerk van de fam. Koop. Vanaf de start 6000m. Na 6000m. 1e r.a. was voor velen gelijk het Waterloo. Ook mijn eega was verbolgen dus dat moet ik weer zien goed te maken. Heeft u nog tips?

Waar het mis ging was dat ik met het uitzetten met 6000m. tot voorbij de rotonde ben gekomen. Nu zijn tellers niet altijd even betrouwbaar en ook andere velgen hebben invloed op de nauwkeurigheid hiervan. Gevolg was dat er veel deelnemers op de rotonde zijn afgeslagen, de route keurig volgden, 2x ‘Drachten’ en zelfs een bordje ‘gratis’ zijn tegengekomen en nog 2 bushokjes. Het leek dus allemaal te kloppen alleen in Harkema liep het dan vast. Hoe is het mogelijk dat alles zover leek te kloppen! Sommige deelnemers gaven toe de 6000m. niet goed te hebben bijgehouden anderen bleken geen 100m. op hun teller te kunnen zien. Al met al was het niet mijn bedoeling u hiermee het bos in te sturen. Via een navigatie had u de eerste straatnaam kunnen invoeren en dan was u in Rottevalle uitgekomen. Ook de aanwijzing in de vraag Herberg, die van Smallingerland, en welke gemeente deed menig belletje rinkelen. De bedoeling echter was dat u nabij Houtigehage via Skoallewyk, 2e en 3e foto, op de N369 uit zou komen en dan via het centrum van Rottevalle ri. Eastermar was gereden. Daar ging u dan een uitstapje maken met een vraag over de opvang welke u tegen zou komen. Deze bevond zich echter aan de linkerhand en volgens de regels gaf u alleen antwoord op datgene wat zich aan de rechterhand bevond. Ditzelfde nekte ook menigeen in het centrum van Eastermar. Het veelgenoemde eetcafé bevond zich links op het moment dat u rechts Herbergh De Parel passeerde. Waar alleen ‘de Parel’ werd genoemd kan ik slechts deels punten toekennen wegens onvolledigheid. Het routegedeelte daarna leverde niet veel problemen op behalve veel verkeersdrukte. Via De Tike reed u naar Opeinde en achterlangs richting het industriegebied van Drachten. Waar hier het aantal meters problemen opleverde werd dit opgelost door gegeven straatnamen te volgen en u kwam op het tussenpunt. Versnapering, puzzel en het legen van uw blaas viel u hier ten deel. Wat betreft de puzzel, dit was een zogeheten ‘Filippine’. De antwoorden op vragen kon u invullen en dan kwam er een woord uit. De vragen waren simpel en antwoorden waren goeddeels afkomstig uit het voorwoord en de startfoto die u voor vertrek op u in kon laten werken. Vaste deelnemers weten dit en lieten de hersenen goed kraken. De oplossing was ‘Lichtpunt’. In het voorwoord werd al aangegeven dat we hiernaar op zoek gingen…

Na het tussenpunt kwam u al snel langs de haven waar een antwoord over bereikbaarheid van de havenmeester op een bord nabij de brandweerkazerne stond. Het tweede deel voerde u verder door Drachten, Boornbergum en Beetsterzwaag om Ureterp heen richting de Trimunt alwaar het ‘einde rit’ was wanneer u op de Postweg zat. De vraag over de 12e bushalte moest u niet beantwoorden. In totaal zijn we binnen de bebouwde kom in totaal iets van 5 of 6 haltes tegengekomen. De waarheid is dat ik eerst de 1e en later de 2e haltenaam had willen weten. Door de 1 niet weg te halen werd het echter 12e. Bij de vraag over welke route langs de kerk ging heb ik het volledige antwoord goedgekeurd. Veel deels goede antwoorden hier. In het bos van Beetsterzwaag vond u een prullenbak die u op de foto kon herkennen. Het woord foto stond echter bij het verkeerde trajectdeel maar ik strijk met de hand over het hart. U had het soms al zo zwaar tenslotte. Ik noemde al dat het op Postweg ‘einde rit’ was. De te beantwoorden vragen moesten zich tussen ‘Start’ en ‘einde rit’ bevinden en de vraag over welk museum u na de Postweg passeerde diende u dus niet te beantwoorden.

Ondanks de moeizame start gelukkig vrijwel alleen lovende woorden. Dank u! Met een record van 27 auto’s, 78 deelnemers en een geweldig zonnige dag op naar de volgende editie!

Antwoorden en uitslagen volgen zo spoedig mogelijk dus kijk morgen weer!