Categoriearchief: Nieuws

Nabespreking Puzzelrit 2020

Allereerst een woord van dank voor de mensen die deze rit, en welkome activiteit, van dorpshuis De Weme mogelijk hebben gemaakt. Allereerst Jitske van Slooten en José Smid die vandaag het Dorpshuis draaiende hielden en de catering hebben verzorgd. Albert Smid die de gehele invasie op de parkeerplaats in goede banen heeft geleid en Peter en Jochem Koop die op uitstekende wijze het tussenpunt bemanden. Ook dank aan fa. De Enk voor het beschikbaar stellen van de ruimte op de route.

Wat betreft de route. Het venijn zat in de start. Dorpshuis l.a. De eerste foto was snel gevonden. Het vernielde hekwerk van de fam. Koop. Vanaf de start 6000m. Na 6000m. 1e r.a. was voor velen gelijk het Waterloo. Ook mijn eega was verbolgen dus dat moet ik weer zien goed te maken. Heeft u nog tips?

Waar het mis ging was dat ik met het uitzetten met 6000m. tot voorbij de rotonde ben gekomen. Nu zijn tellers niet altijd even betrouwbaar en ook andere velgen hebben invloed op de nauwkeurigheid hiervan. Gevolg was dat er veel deelnemers op de rotonde zijn afgeslagen, de route keurig volgden, 2x ‘Drachten’ en zelfs een bordje ‘gratis’ zijn tegengekomen en nog 2 bushokjes. Het leek dus allemaal te kloppen alleen in Harkema liep het dan vast. Hoe is het mogelijk dat alles zover leek te kloppen! Sommige deelnemers gaven toe de 6000m. niet goed te hebben bijgehouden anderen bleken geen 100m. op hun teller te kunnen zien. Al met al was het niet mijn bedoeling u hiermee het bos in te sturen. Via een navigatie had u de eerste straatnaam kunnen invoeren en dan was u in Rottevalle uitgekomen. Ook de aanwijzing in de vraag Herberg, die van Smallingerland, en welke gemeente deed menig belletje rinkelen. De bedoeling echter was dat u nabij Houtigehage via Skoallewyk, 2e en 3e foto, op de N369 uit zou komen en dan via het centrum van Rottevalle ri. Eastermar was gereden. Daar ging u dan een uitstapje maken met een vraag over de opvang welke u tegen zou komen. Deze bevond zich echter aan de linkerhand en volgens de regels gaf u alleen antwoord op datgene wat zich aan de rechterhand bevond. Ditzelfde nekte ook menigeen in het centrum van Eastermar. Het veelgenoemde eetcafé bevond zich links op het moment dat u rechts Herbergh De Parel passeerde. Waar alleen ‘de Parel’ werd genoemd kan ik slechts deels punten toekennen wegens onvolledigheid. Het routegedeelte daarna leverde niet veel problemen op behalve veel verkeersdrukte. Via De Tike reed u naar Opeinde en achterlangs richting het industriegebied van Drachten. Waar hier het aantal meters problemen opleverde werd dit opgelost door gegeven straatnamen te volgen en u kwam op het tussenpunt. Versnapering, puzzel en het legen van uw blaas viel u hier ten deel. Wat betreft de puzzel, dit was een zogeheten ‘Filippine’. De antwoorden op vragen kon u invullen en dan kwam er een woord uit. De vragen waren simpel en antwoorden waren goeddeels afkomstig uit het voorwoord en de startfoto die u voor vertrek op u in kon laten werken. Vaste deelnemers weten dit en lieten de hersenen goed kraken. De oplossing was ‘Lichtpunt’. In het voorwoord werd al aangegeven dat we hiernaar op zoek gingen…

Na het tussenpunt kwam u al snel langs de haven waar een antwoord over bereikbaarheid van de havenmeester op een bord nabij de brandweerkazerne stond. Het tweede deel voerde u verder door Drachten, Boornbergum en Beetsterzwaag om Ureterp heen richting de Trimunt alwaar het ‘einde rit’ was wanneer u op de Postweg zat. De vraag over de 12e bushalte moest u niet beantwoorden. In totaal zijn we binnen de bebouwde kom in totaal iets van 5 of 6 haltes tegengekomen. De waarheid is dat ik eerst de 1e en later de 2e haltenaam had willen weten. Door de 1 niet weg te halen werd het echter 12e. Bij de vraag over welke route langs de kerk ging heb ik het volledige antwoord goedgekeurd. Veel deels goede antwoorden hier. In het bos van Beetsterzwaag vond u een prullenbak die u op de foto kon herkennen. Het woord foto stond echter bij het verkeerde trajectdeel maar ik strijk met de hand over het hart. U had het soms al zo zwaar tenslotte. Ik noemde al dat het op Postweg ‘einde rit’ was. De te beantwoorden vragen moesten zich tussen ‘Start’ en ‘einde rit’ bevinden en de vraag over welk museum u na de Postweg passeerde diende u dus niet te beantwoorden.

Ondanks de moeizame start gelukkig vrijwel alleen lovende woorden. Dank u! Met een record van 27 auto’s, 78 deelnemers en een geweldig zonnige dag op naar de volgende editie!

Antwoorden en uitslagen volgen zo spoedig mogelijk dus kijk morgen weer!

Zendmarathon NEP FM

Let op!

Hierbij een kleine update t.b.v. de zendmarathon 24 december t/m 1 januari 🏴‍☠️

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een vergunning te krijgen i.v.m. de activiteiten die normaliter worden georganiseerd omtrent de zendmarathon.

We streven ernaar om op zijn minst een week lang te kunnen zenden, desnoods zonder activiteiten. Er van uitgaand dat de Feestavond dit jaar helemaal geen doorgang kan vinden hopen wij dat er mogelijkheden zijn tegen die tijd om kleinere activiteiten te organiseren.

Daarnaast zou het uiteraard heel mooi zijn als eenieder de mogelijkheid krijgt om natje en een droogje te kunnen halen in het Dorpshuis.

Tot op heden is het dus nog vrij onduidelijk wat er wel- en wat er niet mogelijk is. Hiervoor zullen wij tot die geduld moeten hebben. Zodra er voor ons meer duidelijk is wordt er uiteraard een update op facebook en onze website geplaatst.

Waar mogelijk, tot dan!

TEAM NEP FM

Nieuwe coronamaatregelen met ingang van 14 oktober 2020

In verband met aangescherpte coronamaatregelen wordt ook het beleid in het dorpshuis aangepast.

  • De kaartavonden zijn tot nader order afgelast.

  • De biljartavonden zijn tot nader order afgelast.

  • Het dorpshuis sluit op zaterdagen om 20.00u. Hierbij geldt dat bestellingen afgehaald worden. De keuken is geopend van 17.00u tot 20.00u.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur

Agenda en verslag voor jaarvergadering dinsdag 6 oktober a.s.

Hieronder vindt u de agenda en het verslag voor de jaarvergadering die gehouden wordt op dinsdag 6 oktober a.s. om 20.00 uur in het dorpshuis. Deze zullen nog in papieren vorm verspreid worden. Houdt u dit jaar ook rekening met reservering voor de jaarvergadering in verband met een maximum aantal aanwezigen van 25 personen. Wij vragen u daarom te reserveren voor de jaarvergadering door een mail te sturen naar mail@dorpshuisdeweme.nl indien u de vergadering wenst bij te wonen.